Zorg voor een goede BHV-strategie

Het goed organiseren van de veiligheid in een bedrijf is een echte uitdaging. Als eerste moet er een inventarisatie worden gemaakt van de risico’s, zodat het duidelijk wordt in welke categorie het bedrijf valt. Bedrijven die in categorie 4 vallen moeten de mogelijkheid hebben om hulpdiensten te alarmeren, brandveiligheid en vluchtmogelijkheden en een verbanddoos. Bedrijven uit categorie 3 moeten daarbij ook blusmiddelen hebben, een draaiboek voor brand en een goed opgeleide BHV’er. Bedrijven die in categorie 1 en 2 vallen moeten de meeste maatregelen hebben, namelijk ook een team met BHV’ers en een periodieke ontruimingsoefening. Zoek anders eens naar cursus bedrijfshulpverlening.

Opleiding werknemers

De brandweer moet gefaciliteerd worden. In welke categorie het bedrijf valt hangt af van het aantal aanwezige werknemers, het aantal werknemers en aanwezige personen die zelfredzaam zijn en de constructie van het gebouw. Het aantal BHV’ers varieert dus ook. Deze moeten goed opgeleid zijn en in het bezit zijn van een certificaat dat iedere twee jaar moet worden verlengd. Daarnaast moeten ze alle hulpmiddelen tot hun beschikking hebben, zoals een brandslang, AED en EHBO-doos. Over de plek moet dus goed na worden gedacht.

Interne communicatie

Om ervoor te zorgen dat de BHV’ers snel ter plaatse kunnen zijn, is het belangrijk om voor goede interne communicatie te zorgen en de BHV’ers te verspreiden over het gebouw. Nachtwerk, werk in de weekenden en de vakantieperiode zorgt voor een extra uitdaging. Het is immers belangrijk dat er voldoende BHV’ers overblijven en daar moet rekening mee worden gehouden. Hoewel het aantal BHV’ers niet wettelijk is vastgesteld, geldt er dus wel hoe meer, hoe beter.