Duurzame energie transitie nu ook in Nederland

Als men het heeft over duurzame energie transitie in Nederland, dan heeft men het meestal over het gebruiken van een minder milieubelastende energiebron. Het is het vervangen van fossiele brandstoffen door brandstoffen waarbij minder CO2 uitgestoten wordt.

Doel van energie transitie

Het doel van de energietransitie is het omschakelen van een milieubelastende energiebron naar een energievoorziening waarbij minder CO2 wordt uitgestoten. Energietransitie houdt dus niet in dat er minder energie wordt verbruikt. Het gaat gewoon om het gebruiken van een andere, milieuvriendelijker energiebron. Met milieuvriendelijke energie bronnen kun je energie verkrijgen uit zonlicht of windkracht. De energietransitie bevorderd het gebruik van moderne technologie waarmee energie kan worden gewonnen uit bronnen die in de natuur aanwezig zijn die niet uitgeput kunnen raken. Fossiele brandstoffen raken namelijk ooit een keer op.

Enkele voordelen van energie transitie:

  • Werkgelegenheid
  • Maakt gebruik van bronnen die niet uitgeput zullen raken, zoals de zon en de wind
  • Verwarming van je huis zonder gebruik maken van brandstoffen
Zo zie je dus dat deze transitie enkele voordelen met zich meebrengt. De komende jaren zullen er steeds meer mogelijkheden plaatsvinden om duurzame energie op te wekken. Je kunt dus alvast kijken wat de mogelijkheden zijn voor duurzame energie. Nu kun je zelf ook al kiezen om gebruik te maken van groene energie. Dit kun je doen door energie op te wekken door middel van zonnepanelen. De zonneboilers en warmtepompen kun je gebruiken om in je eigen energieverbruik te voorzien. De komende jaren zullen er steeds meer mogelijkheden plaatsvinden om duurzame energie op te wekken.